Niels Reynaert en Samuel Bey vormen samen Duo Berlingo. In hun eerste voorstelling “No Way Back” bouwen ze met kinderlijk enthousiasme gewaagde constructies met 56 blauwe groentebakken. Wat eenvoudig begint wordt al snel een aanstekelijk spel van uitdagen en uitproberen, met het publiek als bevoorrechte getuige. Terwijl ze elkaar afwisselend inspireren en irriteren toont Duo Berlingo op subtiele en komische wijze de condition humaine in al zijn lichtheid. 


Niels Reynaert and Samuel Bey form together Duo Berlingo. In their first performance called “No way back”, they build with childlike enthusiasm bold constructions with 56 blue vegetable crates. What started easily soon becomes an attractive game of challenge and trial, with the audience as privileged witness. While they alternately inspire and irritate each other, Duo Berlingo subtly and comically demonstrates the human condition in all its lightheartedness.